Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Kärrsångare - (Acrocephalus palustris) Marsh Warbler

Kärrsångaren förekommer ganska allmänt i södra delarna av Sverige, framförallt utefter kusterna. Lite av en doldis och ofta tillbakadragen. Avslöjar sig på sin sång och sjunger ofta från en högre gren i buskage eller låg vegetation. 

Bilderna nedan är framförallt från Öland. 


Kärrsångare 
Kärrsångare

Kärrsångare 
Kärrsångare

Kärrsångare 
Kärrsångare
   

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.