Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Kungsfågel - (Regulus regulus) Goldcrest

Den lilla kungsfågeln anses vara Sveriges minsta fågel om blott ca 9 gram. Vissa år ses de i större antal vid sträcklokaler om hösten. Annars är de också en stannfågel och ses ofta i mestågen om vintern. 

Dessa bilder är från Öland.

Kungsfågel Kungsfågel
Kungsfågel Kungsfågel
Kungsfågel Kungsfågel
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.