Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Lövsångare - (Phylloscopus trochilus) Willow Warbler

Lövsångaren är en av de mest vanligt förekommande arterna i Sverige. Den häckar i de flesta typer av skogar, parker och trädgårdar.Den känns igen på sin lågmälda långsamt fallande sångstrof.

Bilderna från olika platser i Sverige.

Lövsångare Lövsångare
Lövsångare  
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.