Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Bändelkorsnäbb - (Loxia leucoptera) Two-barred Crossbill

Bändelkorsnäbben besöker våra trakter mest under sensommar och höst-vinter. Den ses då i mindre flockar eller tillsammans med andra korsnäbbar. Observeras då ofta i städer och samhällen. Den känns lätt igen med sina vita vingband i jämförelse med andra korsnäbbar. Den har också ett annat karaktäristiskt lockläte.

Dessa bilder är från Uppland.

Bändelkorsnäbb Bändelkorsnäbb
Bändelkorsnäbb  
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.