Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Bergfink - (Fringilla montifringilla) Brambling

Bergfinken är vår nordliga bofink. I princip byter de av varandra norröver i landet. Men de kan också hålla till i samma områden. Vissa år ses bergfinken på sin sydliga flyttning mer frekvent i södra Sverige. Bl a kan den dyka upp vid fågelmatningar.

Bilder från Dalarna och Uppland.

Bergfink Bergfink Bergfink Bergfink

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.