Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Bofink - (Fringilla coelebs) Chaffinch

Bofinken anses vara en av Sveriges mest vanligt förekommande fåglar. Den trivs i de flesta miljöer och är välkänd för sin sång. Ett gått vårtecken när den kommer någon gång i april. Många svenskar är bekanta med denna lilla välsjungande fågel.

Dessa bilder är från olika håll i landet.

Bofink Bofink
Bofink Bofink
Bofink  
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.