Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Gråsparv - (Passer domesticus) House Sparrow

Gråsparven är allmänt känd och finns i städer och samhällen runtom i landet. Det första intrycket kan vara att den har en ganska oansenlig dräkt en vid närmare granskning kan de vara ganska vackra. En fin hane kan stilig. Det häckar mestadels i tätare buskage eller liknande.

Dessa bilder är från Uppland och Öland.

Gråsparv Gråsparv
Gråsparv Gråsparv
Gråsparv  
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.