Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Gråsparv - (Passer domesticus) House Sparrow

Gråsparven är allmänt känd och finns i städer och samhällen runtom i landet. Det första intrycket kan vara att den har en ganska oansenlig dräkt en vid närmare granskning kan de vara ganska vackra. En fin hane kan stilig. Det häckar mestadels i tätare buskage eller liknande.

Dessa bilder är från Uppland och Öland.

Gråsparv Gråsparv
Gråsparv Gråsparv
Gråsparv  
Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.