Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Grönfink - (Carduelis chloris) European Greenfinch

Under vinterhalvåret är grönfinken ganska allmänt förekommande kring bebyggelse och fågelmatningar. Tidigt på våren hörs den hesa sången från högre träd. Om sommaren är den inte lika mycket sedd och för då ett lite mer "tillbakadraget" liv under häckningen. 

Bilderna är från Stockholms-området och Öland.

Grönfink Grönfink

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.