Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Gulhämpling - (Serinus serinus) European Serin

Gulhämplingen förekommer sällsynt i främst Skåne men har på senare år även dykt upp på t ex Öland.

Denna bild är från Öland.

Gulhämpling

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.