Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Pilfink - (Passer montanus) Tree Sparrow

Pilfinken är liksom gråsparven ganska allmänt känd. Många förväxlar dock pilfinken med gråsparven alltsomoftast. Liksom gråsparven är pilfinken ganska fint tecknad om man tar sig en noggrannare titt. Den håller sig till människan och bebyggelse och häckar mestadels i olika håligheter, ibland även holkar.

Dessa bilder är från Uppland och Öland.

Pilfink Pilfink
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.