Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Tallbit - (Pinicola enucleator) Pine Grosbeak

Tallbit är en nordlig fågel som vissa år förekommer i större mängder söderut, särskilt då förekomsten av bär är god - i synnerhet rönnbär. Under hösten 2019 har tallbitar funnits i större antal i bl a östra Svealand.

Bilder från Uppland.

Tallbit Tallbit Tallbit Tallbit Tallbit

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.