Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Vinterhämpling - (Carduelis flavirostris) Twite

Vinterhämplingen får anses som en vinterfågel, i alla fall i de södra delarna av landet. De är alltid lika kul att se i små grupper där de söker fröer i olika vinterståndare.

Dessa bilder är tagna i Uppland.

Vinterhämpling Vinterhämpling
   
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.