Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Strömstare - (Cinclus cinclus) White-throated Dipper

Strömstaren förekommer i stort sett i hela landet. Den ses oftast vintertid vid öppna vatten, forsar och andra isfria områden där den söker föda i form av olika vattendjur. Den är till synes orädd och kastar sig i forsande vatten under sina födosök. Ganska tidigt på våren kan man höra dess sång.

Bilderna är främst från Stockholms-området.  

Strömstare Strömstare
Strömstare Strömstare
Strömstare Strömstare
Strömstare Strömstare
Strömstare Strömstare
Strömstare  

 

Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.