Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Vattenrall - (Rallus aquaticus) Water Rail

En av slättsjöarnas karaktärsfågel är vattenrallen. Dess spel hörs om våren men i övrigt är den ganska tillbakadragen. Den håller till i det tta vassbestånden. Några övervintrar på olika håll i södra Sverige.

Dessa bilder är från Uppland.

Vattenrall Vattenrall
Vattenrall Vattenrall
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.