Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Blåhake - (Luscinia svecia) Bluethroat

Den vackra och skönsjungande blåhaken ses på flyttning - mest under våren men även under hösten - i södra Sverige. I övrigt är det en av trädgränsens mest kännetecknande fåglar. 

Bilderna är från Uppland och Öland.

Blåhake Blåhake
Blåhake  
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.