Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Rödstjärt - (Phoenicurus phoenicurus) Common Redstart

Den vackra och färggranna rödstjärten är en vanlig häckfågel i Sverige som tycks öka i antal. Den hör hemma i parker och torrare glesa barskogs- hällmarker. Bygger ofta sina bon i holkar. 

Dessa bilder är från Uppland.

Rödstjärt Rödstjärt
Rödstjärt  
   
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.