Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Rödstjärt - (Phoenicurus phoenicurus) Common Redstart

Den vackra och färggranna rödstjärten är en vanlig häckfågel i Sverige som tycks öka i antal. Den hör hemma i parker och torrare glesa barskogs- hällmarker. Bygger ofta sina bon i holkar. 

Dessa bilder är från Uppland.

Rödstjärt Rödstjärt
Rödstjärt Rödstjärt
Rödstjärt  
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.