Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Stenskvätta - (Oenanthe oenanthe) Wheatear

Den karaktäristiska stenskvättan är en vanligt förekommande häckfågel i vårt land. Öppna landskap och stenmurar eller andra stenpartier är dess favoritmiljö. Den trivs även i skärgårdsmiljöer om det finns håligheter att tillgå. En vaksam och ganska skygg fågel.

Dessa bilder är från Uppland och Öland.

Stenskvätta Stenskvätta
Stenskvätta Stenskvätta
Stenskvätta Stenskvätta
Stenskvätta  

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.