Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Svart rödstjärt - (Phoenicurus ochruros) Black Redstart

Den svarta rödstjärten tycks fortsätta att sprida sig i landet. Den ses i städer och vid bangårdar mm. Den verkar ha en förkärlek för att häcka i gamla byggnader där den kan ta sig in genom håligheter, t ex ladugårdar eller baracker. En vacker kusin till den vanliga rödstjärten.

Bilder är från Uppland och Öland.

Svart rödstjärt Svart rödstjärt
Svart rödstjärt Svart rödstjärt
Svart rödstjärt Svart rödstjärt
Svart rödstjärt Svart rödstjärt
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.