Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Svarthakad buskskvätta - (Saxicola torquatus) Common Stonechat

Den svarthakade buskskvättan är en tillfällig gäst i Sverige och ses då framförallt i de sydöstra delarna av landet. Bilderna här är på en hane som höll till vid Råstasjön, vid Örs hästhagar, norr om Stockholm i början av april 2017. Bilderna är tagna den 7 april 2017.

Bilderna är alltså från Uppland.

Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta
Svarthakad buskskvätta  

 

Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.