Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Svarthakad buskskvätta - (Saxicola torquatus) Common Stonechat

Den svarthakade buskskvättan är en tillfällig gäst i Sverige och ses då framförallt i de sydöstra delarna av landet. Bilderna här är på en hane som höll till vid Råstasjön, vid Örs hästhagar, norr om Stockholm i början av april 2017. Bilderna är tagna den 7 april 2017.

Bilderna är alltså från Uppland.

Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta
Svarthakad buskskvätta  

 

Copyright © 2021 © Stefan Lilienberg. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates