Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Dubbeltrast - (Turdus viscivorus) Mistle Thrush

Dubbeltrasten är vår största trast, betydligt större än taltrasten. En skogsfågel som främst häckar i blandskog med delvis öppna marker eller hällar.

Bilderna är från Uppland.

Dubbeltrast Dubbeltrast
Dubbeltrast Dubbeltrast
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.