Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Dubbeltrast - (Turdus viscivorus) Mistle Thrush

Dubbeltrasten är vår största trast, betydligt större än taltrasten. En skogsfågel som främst häckar i blandskog med delvis öppna marker eller hällar.

Bilderna är från Uppland.

Dubbeltrast Dubbeltrast
Dubbeltrast Dubbeltrast
   
   
Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.