Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Biätare - (Merops apiaster) European Bee-eater

Biätaren ses numera i stort sett årligen i Sverige i enstaka exemplar. År 2015 blev dock ett exceptionellt år med många biätare under en längre period på Öland, med början den 5 juni.

Dessa bilder är från Öland 2015.

Biätare Biätare
Biätare

På bilden här intill finns hela 23 st biätare i
ett träd strax söder om Karl X Gustavs mur
vid Ås kyrka, Näsby, på Öland.

21 st ses tydligt och i mitten på bilden döljer
sig ytterligare 2 st i lövverket.

Biätare Biätare
   
Copyright © 2021 © Stefan Lilienberg. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates