Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Kungsfiskare - (Alcedo atthis) Common Kingfisher

En juvel - så säger många om kungsfiskaren - en färgstark fågel som finns i södra Sverige vid åar och mindre vattendrag. Ses ofta vid öppna vatten under vintern när isen annars ligger på sjöar mm. Den kan då ses fiska relativt orädd under vintermånaderna. Med det varmare klimatet har den blivit lite mer allmän i Sverige.

Dessa bilder är från Stockholms-området.

Kungsfiskare Kungsfiskare
Kungsfiskare Kungsfiskare
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.