Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Mellanspett - (Dendrocopos medius) Middle Spotted Woodpecker

Mellanspett försvann från Sverige i början av 1980-talet. Den är numera mycket sällsynt men finns i de Baltiska länderna och Polen.

I början av 2015 dök ett exemplar upp på Gotland, vid Lummelundagrottan. Denna individ var synnerligen välbesökt och bilderna nedan är från Lummelunda.

Från början av mars 2015.

Mellanspett Mellanspett
Mellanspett Mellanspett
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.