Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Slaguggla - Strix uralensis - Ural Owl

En uggla som hör de stora skogarna till är slagugglan. En vacker men aningen fruktat uggla då den ilsket försvarar sitt bo och ungar om den blir störd. Under hös och vinter kan den påräffas söderut i landet.

Just dessa bilder är från Långholmen, Stockholm, Södermanland.

Slaguggla Slaguggla
Slaguggla Slaguggla
Slaguggla Slaguggla

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.