Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Större hackspett - (Dendrocopos major) Great spotted woodpecker

Den större hackspetten är tämligen vanligt förekommande i landet och ses ofta i människans närhet.

Dessa bilder är Götaland och Svealand.

Större hackspett Större hackspetta
Större hackspett Större hackspett
   
   

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.