Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Större hackspett - (Dendrocopos major) Great spotted woodpecker

Den större hackspetten är tämligen vanligt förekommande i landet och ses ofta i människans närhet.

Dessa bilder är Götaland och Svealand.

Större hackspett Större hackspetta
Större hackspett Större hackspett
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.