Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Drillsnäppa - (Actitis hypoleucos) Common Sandpiper

Drillsnäppan förekommer allmänt i Sverige och finns vid sjäar och stränder där det finns steninga stränder. Den ses även på flyttning utefter kusterna. Den har ett typiskt drillande vid flykten utefter stränderna. 

Dessa bilder är från Öland.

Drillsnäppa Drillsnäppa
Drillsnäppa Drillsnäppa
Drillsnäppa Drillsnäppa
   
   

 

Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.