Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Drillsnäppa - (Actitis hypoleucos) Common Sandpiper

Drillsnäppan förekommer allmänt i Sverige och finns vid sjäar och stränder där det finns steninga stränder. Den ses även på flyttning utefter kusterna. Den har ett typiskt drillande vid flykten utefter stränderna. 

Dessa bilder är från Öland.

Drillsnäppa Drillsnäppa
Drillsnäppa Drillsnäppa
Drillsnäppa Drillsnäppa
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.