Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Dvärgbeckasin - (Lymnocryptes minimus) Jack Snipe

Dvärgbeckasinen är den minsta beckasinen som namnet antyder. Den har en egenhet att försöka gömma sig och ligga stilla när en fara hotar. Den litar fullt på sitt kamouflage. Bilderna nedan är från ett sådant tillfälle.    

Bilderna är från Öland.

Dvärgbeckasin Dvärgbeckasin
Dvärgbeckasin  
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.