Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Enkelbeckasin - (Gallinago gallinago) Common Snipe

Enkelbeckasin är en av våtmarkernas och fågelsjöarnas invånare. Den karaktäristiska spelflykten med de vibrerande stjärtfjädrarnas ljud är omisskännligt. Teckningen är anpassad för bästa möjliga kamouflage.

Bilderna är från framförallt från Öland.

Enkelbeckasin Enkelbeckasin
Enkelbeckasin Enkelbeckasin
Enkelbeckasin Enkelbeckasin
Enkelbeckasin Enkelbeckasin
Enkelbeckasin Enkelbeckasin
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.