Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Fjällpipare - (Charadrius morinellus) Eurasian Dotterel

Fjällpiparen är en nordlig fågel. Den hör hedarna och myrarna i norra delen av landet. Den ses mestadels på flyttning på olika lokaler i andet, kanske främst på våren.

Dessa bilder är från Öland.

Fjällpipare Fjällpipare
Fjällpipare  
   
   
Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.