Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Gluttsnäppa - (Tringa nebularia) Common Greenshank

Gluttsnäppan häckar i norra delen av landet invid vattendrag och myrar eller liknande miljöer. Den ses ofta på flyttning utefter våra kuster och vid andra vanliga flyttlokaler i landet.

Dessa bilder är från Öland.

Gluttsnäppa Gluttsnäppa
Gluttsnäppa Gluttsnäppa
Gluttsnäppa Gluttsnäppa
Gluttsnäppa Gluttsnäppa
Gluttsnäppa  
   
   

 

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.