Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Kungsfågel

Kungsfågel

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Grönbena - (Tringa glareola)  Wood Sandpiper

Grönbenan häckar i myrar och insjöar men ses ofta under flyttningen utefter kusterna i vårt land.

Bilderna är främst från Öland.

Grönbena Grönbena
Grönbena Grönbena
Grönbena Grönbena
Grönbena Grönbena
Grönbena Grönbena

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.