Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Kärrsnäppa - (Calidris alpina) Dunlin

Kärrsnäppan är tämligen allmän och ses runt de svenska kusterna under en stor del av året. De förekommer oftast i mindre eller större flockar. En typisk vadare vid strandängar och kuster.

Bilderna är från flera platser men främst tagna på Öland.

Kärrsnäppa Kärrsnäppa
Kärrsnäppa Kärrsnäppa
Kärrsnäppa Kärrsnäppa
Kärrsnäppa  

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.