Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Kustsnäppa - (Calidris canutus) Red Knot

Kustsnäppan ses ofta på flyttningen från norr till söder. Den håller då till vid olika vadarlokaler utefter landets kuster. En vacker fågel med sin rödbruna teckning. Ungfåglar har inte denna rödbruna färg utan är mer gråa och ser därmed nästan ut som en annan art.

Bilderna är främst tagna på Öland.

Kustsnäppa Kustsnäppa
Kustsnäppa Kustsnäppa
Kustsnäppa Kustsnäppa

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.