Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Myrsnäppa - (Limicola falcinellus) Broad-billed Sandpiper

Myrsnäppan ses ibland tillsammans med kärrsnäppor under flyttningen. Vakert tecknad med de längsgående banden över hjässan.

Dessa bilder är inte de bästa men publiceras ändå.

Bilderna är från Öland.

Myrsnäppa Myrsnäppa
   
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.