Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Myrspov - (Limosa lapponica) Bar-tailed Godwit

Här i Sverige ser vi myrspoven på flyttningen vår och höst. Framförallt ses den på vanliga sträcklokaler för vadare, såsom Skåne, Öland och Gotland samt Uppland, t ex Hjälstaviken. Det är alltid trevligt att se denna spov. De ses ofta i mindre flockar om 10 till 15 exemplar.

Dessa bilder är uteslutande från Öland.

Myrspov Myrspov
Myrspov Myrspov
Myrspov Myrspov
Myrspov Myrspov
   

 

Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.