Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Myrspov - (Limosa lapponica) Bar-tailed Godwit

Här i Sverige ser vi myrspoven på flyttningen vår och höst. Framförallt ses den på vanliga sträcklokaler för vadare, såsom Skåne, Öland och Gotland samt Uppland, t ex Hjälstaviken. Det är alltid trevligt att se denna spov. De ses ofta i mindre flockar om 10 till 15 exemplar.

Dessa bilder är uteslutande från Öland.

Myrspov Myrspov
Myrspov Myrspov
Myrspov Myrspov
Myrspov Myrspov
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.