Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Rödbena - (Tringa totanus) Common Redshank

Rödbenan häckar i våtmarker och småsjöar och ses även ofta under flyttningen utefter kusterna och andra sträcklokaler. En karaktärsfågel utefter kuststräckor och strandängar. Ses även ibland i Stockholms skärgård.    

Bilderna är främst från Öland.

Rödbena Rödbena
Rödbena Rödbena
Rödbena Rödbena
   
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.