Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Rödbena - (Tringa totanus) Common Redshank

Rödbenan häckar i våtmarker och småsjöar och ses även ofta under flyttningen utefter kusterna och andra sträcklokaler. En karaktärsfågel utefter kuststräckor och strandängar. Ses även ibland i Stockholms skärgård.    

Bilderna är främst från Öland.

Rödbena Rödbena
Rödbena Rödbena
Rödbena Rödbena
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.