Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Skärfläcka - (Recurvirostra avosetta) Pied Avocet

Den stiliga skärfläckan har blivit vanligare i landet, Den tillhör de grunda strandängarnas karaktärsfåglar i de södra delarna av landet. Väldigt typisk med sin svart-vita dräkt och de blågrå benen med den uppåtböjda näbben.

Dessa bilder är från Öland.

Skärfläcka Skärfläcka
Skärfläcka Skärfläcka
   
   

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.