Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Större strandpipare - (Charadrius hiaticula) Common Ringed Plower

Den större strandpparen är en omtyckt vadarefågel som i sin sommardräckt är vacker. Hon har också ett läte som hör strand- och kustmiljöerna till.

Bilderna från främst Öland.

Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare Större strandpipare
Större strandpipare  

 

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.