Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Tofsvipa - (Vanellus vanellus) Northern Lapving

Tofsvipan är nog den allra tidigaste vårvadaren till Sverige och ses ofta i slutat av februari eller början på mars i södra Sverige. Hennes läte är väl förknippat med öppna marker och landskap, ofta på åkrar eller med boskap på betesfält.

Bilderna är från olika platser i Sverige.

Tofsvipa Tofsvipa
   
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.