Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Nyheter

Denna webbplats uppdateras regelbundet med framförallt olika fågelbilder. Det kommer också att finnas andra kategorier av bilder framöver.

Läs mer ...

In English

Tofsvipa - (Vanellus vanellus) Northern Lapving

Tofsvipan är nog den allra tidigaste vårvadaren till Sverige och ses ofta i slutat av februari eller början på mars i södra Sverige. Hennes läte är väl förknippat med öppna marker och landskap, ofta på åkrar eller med boskap på betesfält.

Bilderna är från olika platser i Sverige.

Tofsvipa Tofsvipa
   
   
   
Copyright © 2019 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.