Småtärna Header

  

Senaste bilderna

Småsnäppa

Småsnäppa

Strömstare

Strömstare

Havsörn

Havsörn

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Svartpannad törnskata - (Lanius minor) Lesser Grey Shrike

Den svartpannade törnskatan ses sällsynt i Sverige om våren och sommaren. Den trivs gärna vid odlade öppna marker eller i närheten av boskap och/eller hästar i beteshagar.

Bilderna är från Uppland.

Svartpannad törnskata Svartpannad törnskata
Svartpannad törnskata Svartpannad törnskata
   
   
Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.