Guldvinge

  

Några favoriter

Mindre guldvinge

Mindre guldvinge

Hedblåvinge

Hedblåvinge

Hedblåvinge - (Plebejus idas) Idas Blue

Den lilla hedblåvingen är relativt vanligt förekommande och finns i stort sett i hela landet. De är vackra både på översidan och undersidan av vingarna. Den trivs i öppna kala marker.

Bilderna är från Uppland.

Hedblåvinge Hedblåvinge Hedblåvinge Hedblåvinge Hedblåvinge Hedblåvinge

Ljungblåvinge - (Plebejus argus) Silver-studded Blue

Ljungblåvingen finns relativt allmänt i ungefär halva södra delen av Sverige. den är ofta svår att skilja från hedblåvingen. Trivs i öppna och magra, kala marker. är relativt vanligt förekommande och finns i stort sett i hela landet.

Bilderna är från Uppland.

Ljungblåvinge Ljungblåvinge

Copyright © 2021 © Stefan Lilienberg. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates