Guldvinge

  

Några favoriter

Mindre guldvinge

Mindre guldvinge

Hedblåvinge

Hedblåvinge

Mindre guldvinge - (Lycaena phlaeas) Small Copper

Den mindre guldvingen är allmän i den sydöstra delen av Sverige. Den är alltid lika vacker med sin kontrastrika översida av vingarna.Den finns på solexponerade platser vid berg eller gläntor.

De är små och relativt svåra att fotografera.

Bilder till största delen från Uppland.

Mindre guldvinge Mindre guldvinge Mindre guldvinge Mindre guldvinge Mindre guldvinge

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.