Guldvinge

  

Några favoriter

Mindre guldvinge

Mindre guldvinge

Hedblåvinge

Hedblåvinge

Tåtelsmygare - (Thymelicus lineola) Essex Skipper

Egentligen mindre tåtelsmygare, är vanligt förekommande fjäril i södra delen av Sverige (Götaland och Östra Svealand). Den håller inte vingarna lika utbredda som många andra dagfjärilar men den kan ofta ses sittande ganska fint ändå så att de orange-färgade vingarna ses tydligt.

Bilder från Uppland.

Tåtelsmygare Tåtelsmygare Tåtelsmygare Tåtelsmygare Tåtelsmygare

Copyright © 2021 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.