Tornfalk Header

  

Senaste bilderna

Tallbit

Tallbit

Gluttsnäppa

Gluttsnäppa

Kustpipare

Kustpipare

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Min förhoppning är att du som besöker denna webb-plats ska ha lätt att navigera för att hitta bilder på fåglar, kanske bilder på en speciell art som du söker. 

I menyn under Fåglar hittar du undermenyer med fågelfamiljer eller grupper av familjer. Från dessa undermenyer finns en tredje nivå med länkar direkt till olika fågelarter. Varje fågelart har var sin artikel med någon eller några utvalda bilder. Väl framme där kan du (på de flesta bilder) klicka och få fram en pop-up bild i större format.

Ett exempel på pop-up - se nedan:   

Gluttsnäppa

Copyright © 2020 Stefan Lilienberg. All Right Reserve.