Gamla analoga bilder

Här finns lite olika bilder från tiden innan den digitala fotoeran. Detta är huvudsakligen bilder från 80- och 90-talet. Bilderna på ugglor är från Jämtland. Andra bilder är bl a från Stockholms skärgård och segling.