Vadare

Bilder på vadare:

Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Kustpipare
Fjällpipare
Tofsvipa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Kustsnäppa
Småsnäppa
Grönbena
Rödbena
Drillsnäppa
Gluttsnäppa
Myrspov
Rödspov
Enkelbeckasin
Dvärgbeckasin
Brushane