Rödstjärt – (Phoenicurus phoenicurus) Common Redstart

Den vackra och färggranna rödstjärten är en vanlig häckfågel i Sverige som tycks öka i antal. Den hör hemma i parker och torrare glesa barrskogs- och hällmarker. Den bygger ofta sina bon i holkar.

Dessa bilder är från Uppland och Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.