Rödbena – (Tringa totanus) Common Redshank

Rödbenan häckar i våtmarker och småsjöar och ses även ofta under flyttningen utefter kusterna och andra sträcklokaler. En karaktärsfågel utefter kuststräckor och strandängar. Ses även ibland i Stockholms skärgård.

Bilderna är främst från Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.