Rödbena – (Tringa totanus) – Common Redshank

Rödbenan häckar i våtmarker och småsjöar och ses även ofta under flyttningen utefter kusterna och andra sträcklokaler. En karaktärsfågel utefter kuststräckor och strandängar. Ses även ibland i t ex Stockholms skärgård.

Bilderna är främst från Öland.

Senast uppdaterad 2022-08-26.

    Mer om: