Mindre strandpipare – (Charadrius dubius) – Little Ringed Plover

Den mindre strandpiparen finner man oftast vid insjöar med våtmarksängar och betade hagar mm. Även ”modernare” miljöer kan accepteras, såsom grustag eller ruderatmarker etc. Den förekommer främst i södra delen av landet.

Bilderna är från Uppland.

Senast uppdaterad 2023-04-21.

    Mer om: