Grönsångare – (Phylloscopus sibilatrix) Wood Warbler

Grönsångaren är karaktäristisk med sin sirlande sång. Den finns främst i lövskogar med inslag av lägre vegetation. Den kommer först under maj månad på våren, tidig sommar.

Bilderna är från olika lokaler på Öland.

Senast uppdaterad 2021-12-31.