Grönsångare – (Phylloscopus sibilatrix) – Wood Warbler

Grönsångaren är karaktäristisk med sin sirlande sång. Den finns främst i lövskogar med inslag av lägre vegetation. Den kommer först under maj månad på våren, tidig sommar.

Bilderna är från olika lokaler på Öland.

Senast uppdaterad 2022-08-26.

    Mer om: